Stående Boxningssäck – Body Opponent Bag

-

Stående Boxningssäck – Body Opponent Bag

0 out of 5

&lt:p&gt:Stående boxningssäck med säck i form av en realistiskt formad&amp:nbsp:docka,&amp:nbsp:69cm av endast överkropp, i svart gummi.&lt:br /&gt:&#13:&#10:&lt:br /&gt:&#13:&#10:Fyller du det svarta&hellip:

Mer info hos Gorilla Sports

SKU: ed9f0ffd Category:Övrigt